Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp 24h
Thiết bị công nghiệp Cần Thơ, 0909408641